Nacrt plana za MHE u Sopotnici –Bez uključivanja građana u proces donošenja odluka

U Prijepolju je 08.11.201. godine održana  javna sednica Komisije za planove Skupštine opštine Prijepolje, koja je organizovana nakon Javnog uvida u Nacrt plana detaljne regulacije za minihidroelektrane „Lipovica“ i „Vir“ u Sopotnici sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na

Intervju sa odbornikom u Skupštini grada Subotice Miroslavom Milojevićem

Pitanje: Kao bivši predsednik SPO-a  iz devedesetih godina, osnivač DOS-a u Subotici, predsednik DSS-a posle petog oktobra, a sada odbornik Pokreta građanske Subotice, kako gledate na stanje lokalne demokratije u Subotici? Lokalna demokratija u Subotici uvek je bila na nešto

Moderno varvarstvo

Živimo u vremenu kada moderni varvari unišatvaju podjednako materijalno i nematerijalno kulturno nasleđe. Očigledan je primer grada Beograda. Ta matrica rušenja urbanog na divlje pod odobrenjem političke moći primenjena je i u gradu Subotici. Grad Subotica ima veliko kulturno nasleđe

Analiza raspodele sredstava za udruženja građana u opštinama Prijepolje i Priboj za 2019. godinu

Opština Prijepolje u 2019. godini opredelila je 14.000.000,00 dinara za udruženja građana u oblasti medija, kulture, ruralnog razvoja, osoba sa invaliditetom, boraca, penzionera, narodnih  kuhinja. Od tog iznosa najviše je izdvojeno za medije 9.000.000,00 dinara. Kultura 400.000,00 dinara, ruralni razvoj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial