Newsletter

Poštovani, Udruženje građana "Centar za istraživanje u politici ARGUMENT"
osnovano je 09.03.2004. godine.

Vizija

Srbija, sa otvorenim, demokratskim i razvijenim lokalnim zajednicama.

Misija 

Razvoj lokalne zajednice kroz povećanje učešća građanki i građana u donošenju odluka, afirmisanje koncepta dobre uprave, istraživanje i razvoj javnih politika, obrazovanje građana za politiku, poljoprivreda i zaštita životne sredine, tolerancija i interkulturalni dijalog i negovanje prekogranične saradnje.

Realizovani projekti:

– Budi-bolji, edukacija poljoproizvođača.

– Bolesti zavisnosti – nasilje u porodici.

– Demetropolizacija kulture.

– Sport kao način življenja.

– Edukacija političkog podmlatka.

– Tehnike i veštine NVO rada.

– Politika i civilno društvo.

– Okvirna kovnencija za zaštitu nacionalnih manjina i mogućnosti za NVOe.

– Multikonfesionalnost Prijepolja, bogatstvo razlika.

– Međuetnička tolerancija i saradnja građana i lokalne vlasti.

– Kordinator Mreže NVO Prijepolje.

– Vizija održivog razvoja Prijepolja.

– Promocija institucije ombudsmana u multietničkim opštinama Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Sjenica, Tutin i Novi Pazar.

– Razvoj lokalne demokratije u Sandžaku.

– Nacrt lokalnog ekološkog akcionog plana.

– Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije (pilot projekat opština Prijepolje).

– Srbija u EU, Šta od toga imam Ja, Šta od toga ima Prijepolje.

– Poboljšanje dobre vladavine, razvoj civilnog društva u jugozapadnoj Srbiji.

– Savetodavna služba za građane.

– Istraživačka zainteresovanost za upravljanje migracijama u jugozapadnoj Srbiji.

– Povećanje uključenosti lokalnih zajednica u politički život i procese donošenja odluka između izbora.

– Saradnja briše granice, IPA prekogranični projekat sa Crnom Gorom.

– Jačanje demokratskih kapaciteta ruralnih mesnih zajednica.

– Istraživanje etničke distance u jugozapadnom delu Srbije.

– Zajedno ka zelenijoj budućnosti.

– Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa ( siromašni, osobe sa invaliditetom , žene, Romi, nezaposleni ) u lokalnoj zajednici.

– Izazovi lokalne demokratije.

– Veća uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu.

– Istraživanje korupcije u postupku hidrocentrala na Limu.

– Istraživanje javnog mnjenja građana pred vanredne parlamnetarne izbore u Srbiji 2014. godine.

– Mreže – TACSO resurs centar.

– Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju I obukama mladih osoba I efektima ovih programa u 2015 i 2016 godini.

– Analiza pravnog I strateškog okvira za zapošljavanje mladih.

– Participacija mladih u donošenju odluka.

– Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard.

– Šampioni svaki dan – Igre bez granica za OSI.

– „Javni novac za javni interes”.

– “Za Razvoj” – UN godina održivog turizma.

– “Gradovi protiv korupcije”.

– “Šampioni svaki dan – Igre bez granica za osobe sa invaliditetom”

– U periodu od 01.07.2018. godine do 10.08.2018. godine Centar za istraživanje u politici Argument sproveo je online istraživanje o kvalitetu životnog standarda građana u Republici Srbiji. Ukupan broj online anketiranih osoba: 1200.

– Evropsko društveno istraživanje 2018/2019.

– Nacionalno istraživanje TGI, Target Group Indeks predstavlja jednu od retkih multidimenzionalnih istraživačkih metodologija koji servisira sve bazične potrebe savremene kompanije za istraživanjem potrošača, tržišta i medija. To je jedan od najkomleksnijih i najobimnijih istraživačkih projekata i sadrži detaljne informacije o demografiji, konzumaciji proizvoda, izloženosti medijima i životnom stilu ispitanika.

– Savremeni izazovi socijalne zaštite – osetljive grupe, programi i ishodi.

Publikacije:

– Izborni i politički procesi u multikulturalnim sredinama.

– Istraživanje etničkih odnosa u Jugozapadnoj Srbiji.

– Nacrt lokalnog ekološkog plana za opštinu Prijepolje.

– Odgovornost u politici.

– Istraživačka zainteresovanost za upravljanjem migracijama u jugozapadnoj Srbiji.

– Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa ( siromašni, osobe sa invaliditetom , žene, Romi, nezaposleni ) u lokalnoj zajednici.

– Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju i obukama mladih osoba i efektima ovih programa u 2015 i 2016 godini.

– Analiza pravnog i strateškog okvira za zapošljavanje mladih.

– Participacija mladih u donošenju odluka.

– Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenata i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard.

Donatori: Fond za otvoreno društvo, MATRA, Ambasada Holandije u Beogradu, EIDHR, IPA, Proprogram, ISC, Opština Prijepolje, Tim za smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, OEBS, Ambasada Velike Britanije u Beogradu.

Mreže: Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Evrope, Mreža za monitoring razvojne pomoći, Mreža za monitoring javnog interesa, Mreža za izgradnju mira, CIVICUS, Nezavisna kulturna scena Srbije, European Social Policy Network (EESPN).

Članstvo u radnim grupama:

– Članstvo u radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme jevna uprave za period 2018-2020. godina.

– Članstvo u Savetodavnoj grupi Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Srbiji.

– Članstvo u Međuministarska projektna grupa za praćenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.

– Članstvo u Posebna Radna grupa za izradu Predloga Strategije Reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

Akreditacija:

– Akreditovani od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, za oblasti:

– Ljudska i manjinska prava i antidiskriminacija

– Zaštita životne sredine i adaptacija na klimatske promene

– Građansko učešće i saradnja sa OCD

– Strateško planiranje i upravljanje u JLS

– Politika zapošljavanja

– Omladinska politika na lokalnom nivou

– International Workshop Entrepreneurship for Southeast Europe: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals.

Obuka:

– Priprema i upravljanje projektima prema EU procedurama.

– Medijacija.

– Savetodavne usluge.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial