Centar za istraživanje u politici Argument 

Sedište: 31300 Prijepolje; ul. Izeta čavića br.36 

Telefon: +381 64 1668648

 Ogranci:

11 000 Beograd; 24 000 Subotica

E mail: cziupargumenteigmail.com; bitovik@verat.net ; bitovik@mts.rs;

mrezazamonitorjavnoginteresa©gmail.com ; bitovikargument©gmail.com; slobodanmartinovic66©gmail.com 

https://www.bitovik.org.rs 

https://www.linkedin.com/in/slobodan-martinovi%C4%87-098798274/

https://www.facebook.com/profile.pḫp?id=100068074428569

https://twitter.com/cziupargument

https://www.instagram.com/argument.prijepolje/

PIB : 103358950, Matični broj: 17555219, Šifra delatnosti: 91330 

Tekući računi:

205-75214-68, koji se vodi kod Komercijalne banke

330-56000241-68, koji se vodi kod Credit Agricole bank

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial