Škola za političare u lokalnoj zajednici je rezultat teorijskog i praktičnog rada pojedinaca u lokalnoj zajednici. Pojedinaca koji su posvećeni zajednici, koji su prešli kilometre otvorenih javnih debata, javnih kampanja, seminara, treninga i bili istinski borci za opšte dobro. Škola za političare u lokalnoj zajednici pruža mogućnost polaznicima da suštinski upoznaju način i program rada u zajednici, da školski nauče osnovne parametre društva, da identifikuju potrebe zajednice, da kreiraju javne praktične politike i da budu osposobljeni da naprave pozitivne promene u društvu. 

Program kursa :

 – Demokratija i vladavina prava 

– Država i društvo 

– Opšte dobro 

– Lokalna zajednica 

– Lokalna samouprava – Lokalna uprava 

– Identitet političkih partija ( levica, desnica, centar ) 

– Gradanska participacija 

– Izrada policy paper-a 

– Na kraju kursa polaznici će dobrti sertifikat 

– Znanje koje je dobra osnova za rad u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, političkim partijama, nevladinim organizacijama, sindikatima, međunarodnim organizacijama. 

Prijave slati na mejl: cziupargument@gmail.com ili popuniti kontakt formular.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial