Slobodan Martinović

Blog #Argument na sajtu www.bitovik.org.rs

Datum rodjenja:

28.10.1966. godine

Školska sprema:

– Diplomirani inženjer agronomije

– Master iz oblasti političke analitike i menadžmenta

– Medijator

Realizovani projekti:

– Budi-bolji, edukacija poljoproizvođača
– Bolesti zavisnosti-nasilje u porodici
– Demetropolizacija kulture
– Sport kao nacin življenja
– Edukacija politickog podmlatka
– Tehnike i veštine NVO rada
– Politika i civilno društvo
– Okvirna kovnencija za zaštitu nacionalnih manjina i mogucnosti za NVOe
– Multikonfesionalnost Prijepolja, bogatstvo razlika
– Međuetnička tolerancija i saradnja građana i lokalne vlasti
– Kordinator Mreže NVO Prijepolje
– Vizija održivog razvoja Prijepolja
– Promocija institucije ombudsmana u multietniekim opštinama Prijepolje, Nova Varoš,Priboj, Sjenica, Tutin i Novi Pazar
– Razvoj lokalne demokratije u Sandzaku
– Nacrt lokalnog ekološkog akcionog plana
– Poboljšanje dobre vladavine razvoj civilnog društva u jugozapadnoj Srbiji
– Savetodavna služba za građane
– Istraživačka zainteresovanost za upravljanje migracijama u jugozapadnoj Srbiji
– Srbija u EU, Šta od toga imam Ja, Šta od toga ima Prijepolje.
– Razvoj lokalne demokratije u pograničnim regionima Srbije ( pilot projekat opština Prijepolje )
– Povećanje uključenosti lokalnih zajednica u politički život i procese donošenja odluka između izbora
– Sardanja briše granice IPA projekat
– Jačanje demokratskih kapaciteta ruralnih mesnih zajednica
– Istraživanje etničke distance u jugozapadnom delu Srbije
– Zajedno ka zelenijoj budućnosti.
– Dostupnost informacija i praktične pomoći prilikom ostvarivanja prava na lična dokumenta, upisa u školu i priznavanja diploma, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i penziju, zapošljavanje, građansku participaciju marginalizovanih grupa ( siromašni, osobe sa invaliditetom , žene, Romi, nezaposleni ) u lokalnoj zajednici.
Izazovi lokalne demokratije
– Veća uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu
– Istraživanje korupcije u postupku hidrocentrala na Limu
– Istraživanje javnog mnjenja građana pred vanredne parlamnetarne izbore u Srbiji 2014. godine.
– Jačanje kapaciteta Zaštitnika građana za pokretanje zakonodavnih inicijativa kroz saradnju sa civilnim društvom.
– Mreže – TACSO resurs centar.
– Analiza programa Nacionalne službe za zapošljavanje, namenjenih zapošljavanju, samozapošljavanju, dodatnom obrazovanju i obukama mladih osoba i efektima ovih programa u 2015 i 2016 godini
– Analiza pravnog i strateškog okvira za zapošljavanje mladih
– Participacija mladih u donošenju odluka
– Analiza implementacije domaćeg zakonodavstva, međunarodnih dokumenta i opšteprihvaćenih standarda međunarodnog prava u ostvarivanju prava deteta na odgovarajući životni standard
– Administrator Mreže za monitoring javnog interesa
– “Javni novac za javni interes”
– “Za Razvoj” – UN godina održivog turizma
– “Gradovi protiv korupcije”
– “Šampioni svaki dan – Igre bez granica za osobe sa invaliditetom”
– U periodu od 01.07.2018. godine do 10.08.2018. godine Centar za istraživanje u politici Argument sproveo je online istraživanje o kvalitetu životnog standarda građana u Republici Srbiji. Ukupan broj online anketiranih osoba: 1200
– Evropsko društveno istraživanje 2018/2019.
– Nacionalno istraživanje TGI, Target Group Indeks predstavlja jednu od retkih multidimenzionalnih istraživačkih metodologija koji servisira sve bazične potrebe savremene kompanije za istraživanjem potrošača, tržišta i medija. To je jedan od najkomleksnijih i najobimnijih istraživačkih projekata i sadrži detaljne informacije o demografiji, konzumaciji proizvoda, izloženosti medijima i životnom stilu ispitanika 
– Savremeni izazovi socijalne zaštite – osetljive grupe, programi i ishodi

Stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja kroz Erazmus+ program

– Dani javnih politika

– Država–religija-modernost

– Održiva rešenja za razvoj Srbije

Članstvo u radnim grupama: 

– Članstvo u radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme jevna uprave za period 2018-2020. godina.
– Članstvo u Savetodavnoj grupi Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Srbiji.
– Članstvo u Međuministarska projektna grupa za praćenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine.
– Članstvo u Posebna Radna grupa za izradu Predloga Strategije Reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine.

– Članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu četvrtog Akcionog plana za period od 2020. do 2022. godine i učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu.

Akreditacija: 

– Akreditovan od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, za oblasti:

– Ljudska i manjinska prava i antidiskriminacija. 
– Zaštita životne sredine i adaptacija na klimatske promene
– Građansko učešće i saradnja sa OCD
– Strateško planiranje i upravljanje u JLS
– Politika zapošljavanja.
– Omladinska politika na lokalnom nivou

– Obuka:

– Građanska participacija

– Priprema i upravljanje projektima prema EU procedurama

– Kreiranje praktičnih politika

– Medijacija

– Strateško planiranje

– Škola za upravljače  u lokalnoj zajednici

– Održivi razvoj

– International Workshop Entrepreneurship for Southeast Europe: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals

– International Summer University entitled “Dancing with Uncertainty trials and Transformations in Central and Easter Europe”

Jezici:

engleski i ruski

Posebne kvalifikacije:

– Razvijene digitalne kompetencije i upotreba IKT alata
– Vozacka dozvola B kategorije

– Položen državni ispit za rad u državnoj upravi I lokalnoj samoupravi

Bracno stanje:

Oženjen, dvoje dece, supruga je diplomirani socijalni radnik

Hobi:

Sport, priroda

Kolumnista: Blog #Argument, Blic, Danas

Telefon : +381 64 1668648

E-mail:

slobodanmartinovic66@gmail.com

cziupargument@gmail.com

bitovik@mts.rs

bitovik@verat.net

mrezazamonitorjavnoginteresa@gmail.com

bitovikargument@gmail.com

http://mreza-za-monitoring-javnog-interesa.blogspot.rs/

https://twitter.com/cziupargument

https://www.bitovik.org.rs

https://www.facebook.com/bitovik/

https://www.linkedin.com/in/slobodan-martinovi%C4%87-5523ab49/

https://www.instagram.com/martinovic.slobodan/

https://www.instagram.com/slobodanmartinovic2867/

https://www.instagram.com/argument.prijepolje/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial