Poštovani, Centar za istraživanje u politici Argument pruža besplatne online savetodavne usluge: građanima, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, organizacijama civilnog društva, političkim partijama, sindikatima, verskim zajednicama, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, biznis sektoru, međunarodnim organizacijama. 

Zahteve slati na mejl: slobodanmartinovic66@gmail.com

Slobodan Martinović, Master političkih nauka

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs

Savetodavne usluge:

 Pisani:

– Izveštaji, analize 

– Predlozi praktične politike ( policy papers ) 

– Nacrti zakona 

– Studije konteksta 

– Implementaciona strategija 

– Pregledi i komentari drugih dokumenata 

– Komunikaciona strategija 

– Evaluacija programa 

– Media monitoring, press clipping 

– Medijacija 

Usmeni : 

– Tipitčne prezentacije različitih stilova i nivoa formalnosti 

– Usmene konsultacije 

Obuke: 

– Priprema i upravljanje projektima prema EU procedurama 

– Akreditovani od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, za oblasti: 

– Ljudska i manjinska prava i antidiskriminacija

– Zaštita životne sredine i adaptacija na klimatske promene 

– Građansko učeešće i saradnja sa OCD 

– Strateško planiranje i upravljanje u JLS 

– Politika zapošljavanja

Besplatne online savetodavne usluge
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial