Centar za istraživanje u politici Argument nudi saradnju komapanijama kroz društveni konsalting, koji podrazumeva definisanje problema, organizovanje obuka i radnih sastanaka, programa obrazovanja i zapošljavanja u lokalnoj zajednici za koje su komapanije zainteresovane da podrže kao društveno odgovorne.

 Kompanije – Sektor za društvenu odgovornost 

Partnerstvo : Uključivanje marginalizovanih grupa ( stare ljude, dugotrajno nezaposlene, jednoroditeljske porodice, osobe sa invaliditetom, rome, strance, rasne i etničke manjine, siromašne, žene, decu i mlade, ratne veterane, izbeglice i povratnike,, osobe oboljele od teških bolesti, LGBTIQ populaciju, beskućnike, manjinske verske grupe) u lokalnoj zajednici.

Predmet za uspostavljanje partnerstva je veća uključenost marginalizovanih grupa u lokalnu zajednicu kroz programe obrazovanja, zapošljavanja. Prema istraživanju koje smo sproveli, marginalizovanim grupama u lokalnoj zajednici teško su dostupne informacije i praktična pomoć prilikom ostvarivanja svojih prava a sadržaj života je veoma težak. Veoma je malo obrazovnih programa, dostupnih radnih mesta, kultumih i sportskih aktivnosti, uključivanja u programe zaštite životne sredine. Organizacija želi da doprinese poboljšanju statusa marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici kroz programe obrazovanja i zapošljavanja.

Organizacija poseduje resurs (Ostvaren kontakt sa ciljnom grupom i adekvatne informacije o potrebama marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici). Kroz razradu ideja i osmišljavanje projekata, prepoznata je neophodnost uključivanja poslovnog sektora kako bi rezultati bili što bolji. Osmislićemo programe za obuku marginalizovanih grupa na osnovu identifikovanih potreba kompanija. Obuke za korisnike držaće predstavnici kompanija koji poseduju određena stručna znanja. U partnerstvu sa kompanijama identifikovademo razloge na koje možemo zajednički da utičemo (npr.nedostatak odredenih veština, poput poznavanja rada na računaru, poznavanje engleskog jezika i sl.). Partnerstvo između organizacija civilnog drugtva i biznis sektora je najbolji vid održivog društva i najbolja metodologija pomoću  koje se dolazi do opšteg dobra u jednom društvu.

Aktivnosti smo podelili u tri etape, svaka etapa može se dopuniti sa novom idejom i sugestijom. Prva etapa je identifikovanje potreba kompanija i marginalizovanih grupa za programe obrazovanja i zapošljavanja. Druga etapa: U partnerstvu sa kompanijama identifikovaćemo razloge na koje mozemo zajednčki da utičemo ( npr.nedostatak odredenih veština, poput poznavanja rada na računaru, poznavanje engleskog jezika i sl. ). Treća etapa: Realizacija programa obuke. Za sprovođenje aktivnosti organizacija civilnog društva ulaže svoje resurse (Ostvaren kontakt sa ciljnom grupom i adekvatne informacije o potrebama marginalizovanih grupa, opremu, kordinaciju na projektu), kompanija (Obuku za korisnike držaće predstavnici kompanija koji poseduju odredena stručna znanja, zakup prostora, materijal za učesnike, osveženje). Organizacija ima iskustvo u radu sa marginalizovanim grupama dok kompanije najbolje poznaju svoje kadrovske potrebe. Partnerstvo de doprineti razvoju lokalne zajednice. Od partnerstva korist će pre svega imati marginalizovane grupe, organizacija da efikasnije postiže ciljeve za koje se zalaže, kompanije da omogući  svojim zaposlenima da volontirajući doprinesu zajednici, ali i da steknu neka nova znanja i veštine. Ovakva akcija imaće uticaja na reputaciju svih aktera u zajednici.

 

Zahteve slati na mejl: cziupargument@gmail.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial