Građanska participacija

Građanska participacija efikasan  instrument razvoja i sprovođenja lokalne javne praktične politike.

Dobra uprava

– Prvo, aktivno učešće zajednice predstavlja jedan od aspekata dobrog upravljanja.

 – Preporuka Saveta Evrope “ Učešće građana je u samom srcu demokratije i građani koji se zalažu za demokratske vrednosti sa svešću o svojim građanskim dužnostima i uključuju se u političke aktivnosti čine žilu kucavicu svakog demokratskog sistema”.

 – Drugo, građanska participacija doprinosi legitimitetu procesa donošenja odluka na lokalnom nivou.

– Treće, upotreba građanske ekspertize poboljšava kvalitet opštinskih usluga.

– I konačno, građanska participacija će stimulisati građane da budu aktivni i da pokažu inicijativu, kreativnost i odgovornost, što će doprineti razvoju i kvalitetu života lokalne zajednice.

Uslovi građanske participacije

-Ne postoje čvrsti modeli građanske participacije.

-Tri strane koje učestvuju u građanskoj participaciji :

 lokalne vlasti, građani i civilno društvo.

-Uslov za dijalog i saradnju građana i lokalne vlasti je da se lokalna vlast prihvati kao pouzdan partner.

-Drugi uslov je moć lokalne vlasti da donosi sopstvene odluke o praktičnoj politici i budžetu.

-Treći uslov je da ljudi treba da se osećaju slobodno da izraze svoje mišljenje.

-I poslednji uslov, opštine koje učestvuju u procesu građanske participacije moraju da pokažu sposobnost da daju odgovore i reaguju, istinsko interesovanje za mišljenje, ideje, primedbe, itd, koje dolaze iz lokalne zajednice.

Građani

– U svom odnosu prema lokalnoj vlasti, građani mogu da imaju različite uloge : glasači, građani koji moraju da poštuju zakon, potrošači, partneri.

– U procesu građanske participacije, građanin može da bude shvaćen kao “partner” lokalne vlasti.

– Međutim, da bi ispunili ovu ulogu građani moraju da ovladaju nekim osnovnim veštinama, kao što je poznavanje načina funkcionisanja lokalne vlasti, građanskih prava, građanske odgovornosti i veštine izraavanja sopstvenog mišljenja pismenim i usmenim putem.

– Osim toga, ljudi treba da ulože i svoje vreme u taj proces.

– Takođe, ljudi treba da imaju osećaj zajedničkog identiteta.Treba da osećaju da su deo lokalne zajednice.

Civilno društvo

U okviru lokalne zajendice postoje mnoge aktivne organizacije : biznisi, volonterske grupe, udruženja građana, političke partije, sindikati, verske zajednice,mediji.

U procesu građanske participacije civilno društvo je od velike koristi, imajući u vidu da je opštinama lakše da komuniciraju preko posredničkih organizacija koje predstavljaju određene grupacije u zajednici.

Razvijena infrastruktura i znanje OCD.

Takođe je važno posvetiti pažnju tome da u građanskim odborima, radnim grupama, jednako budu zastupljeni ljudi različite starosti, pola, društvenog porekla, obrazovanja, itd.

Pozivamo sve zainteresovane strane u građanskoj participaciji, lokalne vlasti, građane  i civilno društvo da zahtev za učešćem građana u procesu donošenja odluka pošalju na mejl: cziupargument@gmail.com.

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial