Centar za istraživanje u politici Argument je nevladina organizacija koja pruža usluge iz oblasti unapređenja rada javne uprave, kroz programe ekonomskog i društvenog razvoja, koje imaju za cilj održivi lokalni razvoj. Centar za istraživanje u politici Argument obezbeđuje istraživačke, analitičke i savetodavne usluge sledeće vrste :

 – Istraživačke studije za pomoć opštinama i gradovima u određivanju prioriteta i planiranju najperspektivnijih razvojnih projekata; 

– Podrška u pripremi inovativnih infrastrukturnih razvojnih projekata od regionalnog značaja; 

– Pomoć u konkurisanju za EU i druge fondove namenjene za pomoć opštinama i gradovima; 

– Pružanje podrške područjima meduopštinske saradnje kako bi partnerstva opština, preduzeća i poslovnih udruženja kao i organizacija građanskog društva, uspešno zaživela i nastavila da doprinose ekonomskom rastu i lokalnom razvoju; 

– Primeri dobre prakse : Građanska participacija, uključenost građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou u cilju stvaranja održivog razvoja na lokalnom nivou; 

– Podrška javno-privatnom partnerstvu u cilju novih investicija i otvaranja novih radnih mesta; 

– Programi za mlade, poljoprivredu, turizam, ruralni razvoj, energetiku; 

– Obuke za opštinske funkcionere i administraciju; 

– Društveno odgovomo poslovanje na lokalnom nivou; 

– Razvoj ljudskih resursa na lokalnom nivou; 

– Kreiranje lokalnih praktičnih politika; 

– Ekologija, ekosistem, održivi razvoj; 

– Škola za političare u lokalnoj zajednici; 

– Izrada zakonskih i podzakonskih akata, odluka; 

– Destinacija kao brend; 

– Media monitoring, press clipping. 

Zahteve za uslugama slati na mejl: cziupargument@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial