Piše: Slobodan Martinović

Da se podsetimo biologije

Ćelije su osnovne gradivne i funkcionalne jedinice svih živih bića, osim virusa koji nemaju ćelijsku građu. Ljudsko telo se sastoji od trilion ćelija. One izgrađuju telo, koriste hranljive materije,iz njih dobijaju energiju, a vrše i neke specifične funkcije. Ćelije sadrže nasledni materijal i mogu da naprave sopstvene kopije (ćelijska deoba). Izgrađene su od mnogo delova, nazvanih organele, od kojih svaki ima različitu funkciju, ulogu. Ćelije komuniciraju međusobno preko širokog repertoara signalnih molekula. Evolucija ćelija traje oko 3,5 milijardi godina.

Prema složenosti građe razlikuju se dve vrste ćelija:

-prokariotske ćelije, koje nemaju jedro već im je genetički materijal u vidu prstenaste DNK smešten u citoplazmi;

-eukariotske ćelije, čiji se genom nalazi u hromozomima smeštenim u jedru i koje imaju složenu i dobro organizovanu unutrašnju strukturu.

Funkcije ćelije

Ćelija može da obavlja različite funkcije:

-mehanička zaštitna od uticaja iz spoljašnje sredine (epitelne ćelije)

-kontraktilnost (mišićna ćelija)

-sinteza i sekrecija (lučenje) (žlezdane ćelije)

-komunikacija sa spoljašnjom sredinom

-razmnožavanje, polne ćelije

-zaštita organizma od mikroorganizama i stranih materija (ćelije imunog sistema)

-apsorpcija (upijanje)

-ekscitabilnost (stvaranje električnih impulsa), nervne ćelije

-provodljivost (nervna ćelija)

-ćelije vezivnog tkiva (koštane, hrskavičave i dr)

Da se podsetimo biologije
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial