Rezultati izbora za Evropski parlament 2024. godine su objavljeni, a evo kako izgledaju ključni podaci. Izbori za Evropski parlament:

Klubovi zastupnika u Evropskom parlamentuBroj mandata% mandata
EPP – Klub zastupnika Evropske narodne partije (hrišćani i demokrate)18425,56 %
S&D – Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu13919,31 %
Renew Europe – Klub zastupnika Renew Europe8011,11 %
ECR – Evropski konzervativci i reformisti7310,14 %
ID – Klub zastupnika Identitet i demokratija588,06 %
Zeleni/ESS – Klub zastupnika Zelenih/Evropskog slobodnog saveza527,22 %
The Left – Klub zastupnika Levice u Evropskom parlamentu – GUE/NGL365,00 %
NI – Nezavisni zastupnici456,25 %
Ostali – Novoizabrani zastupnici koji ne pripadaju nijednom klubu zastupnika u Parlamentu pred kraj njegova saziva537,36 %
Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Iako je desnica pobedila na izborima za Evropski parlament oni nisu prešli 26 odsto. Proevropske stranke su zadržale većinu, ali sa manjim brojem mesta nego prethodnih godina. Rezultati izbora za Evropski parlament pokazuju složenu i raznoliku političku sliku Evropske Unije. Dok proevropske snage i dalje vode, postoji jasna poruka od birača da žele videti reforme i promene u načinu na koji EU funkcioniše

Jedina promena je drugo mesto Alternative za Nemačku, treće SDP-a. I poraz Makrona.

Izbori za Evropski parlament su ključni događaj za građane Evropske Unije, jer im pružaju priliku da direktno utiču na oblikovanje politika koje će voditi Uniju u narednim godinama. Svake pete godine, građani EU izlaze na birališta kako bi izabrali poslanike koji će ih predstavljati u Evropskom parlamentu, instituciji koja ima značajnu ulogu u zakonodavnom procesu EU.

Evropski parlament je jedini direktno izabrani organ EU i ima tri glavne funkcije: zakonodavnu, budžetsku i kontrolnu. Poslanici Evropskog parlamenta (MEP-ovi) rade na usvajanju evropskih zakona, u saradnji sa Evropskim savetom, pregledaju i odobravaju budžet Unije, te nadgledaju ostale institucije EU kako bi osigurali da rade u najboljem interesu građana.

Izbori za Evropski parlament su posebni jer promovišu demokratske vrednosti i multikulturalnost. MEP-ovi se biraju na osnovu proporcionalnog sistema, što znači da broj poslanika koji se izabere iz svake zemlje članice zavisi od broja njenih stanovnika. Ovo osigurava da svaka zemlja ima pravičnu zastupljenost u Parlamentu.

Učestvovanje na izborima za Evropski parlament je važno jer omogućava građanima da izraze svoje mišljenje o budućnosti Evrope i da izaberu one koji će ih predstavljati u kreiranju politika koje utiču na svakodnevni život. Takođe, ovi izbori su prilika za građane da pokažu svoju podršku ili neslaganje sa trenutnim evropskim liderima i politikama.

Kako se približavaju izbori, političke partije i kandidati vode kampanje kako bi predstavili svoje programe i vizije za Evropu. Birači se podstiču da se informišu o kandidatima i njihovim političkim platformama, kako bi mogli doneti informisanu odluku na dan izbora.

Ukratko, izbori za Evropski parlament su temelj demokratije u Evropskoj Uniji i prilika za građane da oblikuju svoju budućnost ujedinjene Evrope.

Izbori za Evropski parlament
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial