Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Reforma zdravstva

Privatizacija zdravstva, kamere u zdravstvenim ustanovama, zapošljavanje mladih lekara a penzionisanje starijih, su mere koje bi dotukle zdravstvo. Mere je predložila ministarka Grujičić.

Kao pomagač osobe sa invaliditetom, na dnevnom nivou, pratim zdravstvene usluge. Supruga je za ležanje u bolnici dobila informativno obaveštenje koliko je lečenje koštalo. Cenovnik nismo videli.

Zdravstvo je već poluprivatizovano jer lekari rade u državnoj i privatnoj praksi. Mnogi lekovi se kupuju. Privatizacija zdravstva dovela bi do ekstremne nejednakosti koja bi rezultirala revolucijom. Ljudi bi bili primorani da brane svoje živote.

Država bi građanima naplaćivala zdravstvene usluge a plate lekarima bi plaćali građani kroz poreze i doprinose, PDV-e. Smišljeno da uništi običnog čoveka.

Državno zdravstvo i obrazovanje u Srbiji trebaju da budu besplatni. Zdravstveni i obrazovani radnici trebaju da budu pristojno plaćeni, ali ne mogu da rade i u državnoj i u privatnoj praksi.

To ne isjključuje privatnu praksu i pluralizam ali u proporciji koja ne bi ugrozila običnog čoveka i dovela ga u situaciju da nema novca da plati lekarski pregled i školu svom detetu.

Upitno je znanje lekara, profesora, učitelja, tehničara jer su se izgrađivali u sistemu gde je nauka izgubila smisao u odnosu na profit i preživljavanje. Nama je potrebna minimalno jedna decenija za povratak nauke u zdravstvo, obrazovanje.

Centar za istraživanje u politici Argument

Reforma zdravstva
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial