Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

10.decembar Dan ljudskih prava

Ne znam šta se ima čestitati za Dan ljudskih prava kada živimo u neljudskim odnosima u zajednici.

Kako čovek sa čovekom, tako čovek sa institucijama sistema.

Ne bih se složio da su sloboda izražavanja i okupljanja najugroženija ljudska prava danas u Srbiji.

Iz moje perspektive najugroženija ljudska prava su pravo na život, pravo na pravično suđenje, pravo na rad i zdravstvenu zaštitu.

Centar za istraživanje u politici Argument

10.decembar Dan ljudskih prava
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial