Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Ekonomija

Slušajući vlast i opoziciju, kada govore o ekonomiji, na prvom mestu im je povećanje plata, potrošnja, smanjenje poreza i doprinosa. Iz kojih sredstava će povećati plate i penzije ako smanjuju poreze i doprinose, prihodnu stranu. Da li novim zaduživanjem, koju čini sadašnja vlast, štampanjem novca, stvarnom zaradom.

Povećanje plata vezuju za državni sektor dok se privatni nigde ne spominje. Da li privatan sektor može da zaradi, da bi povećao plate svojim zaposlenima. O tome niko ne govori.

To je sve ekonomija, iz šupljeg u prazno.

Država Srbija nije izračunala svoje prihode. Koliko privatni sektor pravi prihode ili posluje u minusu. Šta je stvarna ekonomija u Srbiji?

Sa druge strane rashodnu stranu svi znaju kako da iskoriste, u koje projekte, bez konsultacija sa građanima. Niko da pomene građansku participaciju. Oni znaju sve.

Da bi uopšte govorili o ekonomiji, prvo mora da se suzbije korupcija. Ekonomija je jednostavna, prihodna i rashodna strana i da nisi lopov.

Ekonomija
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial