Piše: Slobodan Martinović

Na lokalne izbore treba izaći iz razloga što su se lokalne vlasti otrgle od centralne, da ih teško i Vučić može kontrolisati. Pošto lokalne vlasti često ne poštuju odluke vlade, već same donose odluke koje su protiv zakonite. Lokalna skupština izglasa i onda administracija izda dozvolu. To se slikovito vidi kod izdavanja građevinskih dozvola, gde lokalne vlasti ne uvažavaju odluke o zaštićenim kulturnim dobrima, već  na tim lokacijama kontraverzni  investitori grade stanove. Postavlja se pitanje, ko ima toliko novca i odakle, da bi gradio stanove po Srbiji a da nije strani investitor.

Tu lokalnu bratiju čine pojedinci koji su bili u svakoj vlasti na lokalu, lokalni tajkuni, koji se između sebe odlično ponzaju. I svi su novac napravili preko budžeta, od građana. Ukoliko se građani ne budu organizovali  za lokalne izbore ova bratija će samo učvrstiti vlast i otimačinu. A onda nam kao građanima preostaje samo ulica  i borba prsa u prsa.

Zašto treba izaći na lokalne izbore
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial