Piše: Slobodan Martinović

Vuk Jeremić gostujući na N1 kaza da postoje dva voza. Jedan voz su izbori a drugi bojkot. U jednom je vlast a u drugom stranke koje se zalažu za bojkot izbora. Između toga ništa ne postoji. Predviđa neka uskakanja iz jednog u drugi i one koji stoje  na peronu. Mi koji smo na peronu smatramo da ne treba ulaziti ni u jedan od ponuđenih vozova. Svaki od ponuđenih želi svoju liniju da legalizuje. Tako što će sve ostale koji bi se uključili u politički život Srbije odstranili sa perona. Da im ne padne na pamet da se bore za svoj kolosek.

Kako izgleda unutar stranačka demokratija. Jedan kandidat za predsednika kome stručnjaci  pišu program. Ni u jednoj stranci, pokretu ne postoji mehanizam za uključivanje članstva u proces donošenja odluka, počev od lokalnog do nacionalnog nivoa. Kroz uključivanje članstva u proces donošenja odluka piše se i program. Njega ne pišu eksperti, oni su samo medijatori u metodologiji izrade programa. Suština je da se u stranci, pokretu izradi metodologija za definisanje problema od lokalnog do nacionalnog nivoa u kome učestvuje članstvo, odnosno građani.

Treći voz postoji.

Treći voz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial