Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović(subjektivni mislilac)

Zamisli se

Crveni krst Srbije pokreće kampanju „Zamisli se“. Više od 90 odsto usluga nege i podrške starijima i osobama sa invaliditetom pada na teret porodice.

Tačno. Nas pomagače i OSI su svi zaboravili. Sa time se većina nas pomirila. Ne želim o tome da pričam, ne želim da budem u ulozi žrtve. Svoj krst nosim kako znam i umem.

I taj posao pomagača ne bi bio toliko težak da institucije sistema rade svoj posao. Počev od geronto  sestara na terenu, kućnog lečenja, palijative, dnevnog boravka, psihološke podrške, socijalnog uključivanja u lokalnu zajednicu.

Odneti ležećeg pacijenta u bolnicu kod doktora specijaliste je maltretiranje i za pacijenta i za pomagača. Ne postoji palijativni prijem na jedan dan gde bi se pacijent pregeledao bez šetanja po hodnicima na pokretnom krevetu. Svaka bolnica bi trebala da ima palijativno odeljenje za minimum deset pacijenata. Tako bi se smanjio pritisak i na ostala odeljenja.

Geeronto sestre su pretvorile u higijeničarke, što u opisu posla jednim delom i trebaju da budu. U drugom su medicinske usluge, od davanja injekcija, previjanja rana, postavljanja katetera, itd. To one ne rade, kažu tako piše u njihovom pravilniku.

Kućno lečenje je priča za sebe. Ta služba bi trebala da ima najbolji medicinski kadar. Umesto toga kroz tu službu prođe dosta ljudi koji se treniraju za posao u zdravstvu, ili nemaju gde da ih zaposle. Trening jeste bitan ali ima i svoje granice. Mnogi od njih i ne vole svoj posao. Šetnja od kućnog lečenja do hitne pomoći i natrag je začarani krug iz kojeg se teško izlazi.

Dnevni boravak, psihološka pomoć ne postoje. U komunikaciji sa državnom upravom i lokalnom samoupravom, bankama, pomagači se tretiraju kao sumnjive osobe. Zajedno sa pacijentom smo slučaj za sve u društvu, što je poniženje. Mi smo ljudi iz zajednice kao i svi ostali, a ne slučajevi.

Organizacije koje promovišu i  štite OSI nisu ništa suštinski učinile da bi se stanje OSI i njihovih pomagača poboljšalo  u društvu.

Država kroz svako povećanje penzija uzima od OSI deo tuđe nege i pomoći tako da OSI i ne osete povećanje penzija. Nikako da razdvoje penziju od tuđe nege i pomoći.

Za posao ko te pita.

Društevni život sami organizujemo kod kuće.

SRAMOTA

Zamisli se
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial