Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Protest da preraste u pokret

U tom pravcu bi trebalo kreirati nove proteste. Pored decentralizacije, poraditi na platformi pokreta koji bi uključivao građane, političke partije, manje pokrete, organizacije civilnog društva, strukovne organizacije, sindikate, akademsku zajednicu, javne ličnosti, poljoprivrednike, radnike, marginalizovane grupe, strudente, mlade, žene, itd  u jednu organizaciju koja bi proizvela smenu ove vlasti.

To podrazumeva organizaciju koja bi uključivala građane u donošenje odluka, realizaciju aktivnosti, administriranje pokreta.

Postavlja se pitanje gde su organizacije civilnog društva, slove za velike, imaju preko dvadeset zaposlenih. Nema ih nigde.

Imaju materijalne resurse koji mogu da pomognu formiranje jednog takvog pokreta.

Donatrosku politiku bi trebalo preispitati jer je dovela do toga da je ugušila građanski aktivizam a formirala preduzeća u civilnom društvu. Nadmenu elitu koja osim projektne terminologije, „ekspertske  priče“, nema znanje da definiše probleme u zajednici i da iste rešava.

Protest da preraste u pokret
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial