Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Podrška pojedincima na FPN-u

Podrška pojedicima na Fakultetu političkih nauka koji su hteli da organizuju naučni dijalog sa kolegama iz Prištine. Zašto pojedincima? Zato što se i stvarno radi o pojedincima, dok većina profesroskog kadra i studenata ćuti.

Davne 2008. godine sam stekao master na FPN-u, smer politička anlitika i mendžament kod profesora Vukašina Pavlovića. Iz ugla nekog ko dolazi iz civilnog društva, FPN se nije se razvijao shodno društvenoj transformaciji koja je zahtevala preciznije definisanje programskog sadržaja i delovanja.

Ostao je FPN u prošlosti. Sećam se kada sam hteo da upišem doktorat na FPN-u, na temu multikulturalizma, kada mi je profesor Kecmanović kazao da je multikulturalizam propao. Ja sam mu odgovorio da nije ni čudo, što je rat u BiH počeo, kada on kao Sarjlija tako priča. Bio je to jedan od razloga što  sam odbijen za doktorske studije.

Učinili su mi uslugu tada, više sam napredovao u civilnom društvu kroz neformalne programe obrazovanja u kreiranju praktičnih politika.

Centar za istraživanje u politici Argument

Podrška pojedincima na FPN-u
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial