Pitali smo sindikalnog i političkog aktivistu, Dragoslava Ljubičića, o stanju u energetskom sistemu Srbije

1. Kako bi ocenili stanje u energetskom sistemu Srbije?

Stanje u energetskom sektoru Srbije je haotično.

2. Da li se eksploatacija uglja za proizvodnju struje u Srbiji može unaprediti prema ekološkim standardima?

Ne da može, nego mora, i već 10 godina, tačnije od 2006. godine Srbija je preuzela međunarodne obaveze da to uradi. 2011. su potpisani prvi ugovori u tom pravcu( odsumporavanje u TENT-u), međutim još nije u funkciji taj sistem.

3. Kojom dinamikom Srbija treba da pređe na obnovljive izvore energije?

Sa stanovišta preuzetih obaveza, ali i sa stanovišta instalisane snage postojećih kapaciteta, mi teoretski nemamo problem, jer je 1/3 već u obnovljivim izvorima(hidro sektor).

Realno, koliko god to bilo čudno, postoje ozbiljna istraživanja koja kazuju da Srbija nema mnogo potencijala (sa sadašnjim stepenima korisnosti opreme ) za vetroparkove ili za energiju iz solarnih parkova.

4. Da li Srbija može da zadovolji svoje potrebe u struji bez eksploatacije uglja?

Teoretski bi mogla, uzevši u obzir trenutni konzum( prosečno4000 Mwh).

5. Da li radnici u energetskom sistemu Srbije platu zarađuju iz realnih prihoda ili iz budžeta Srbije?

Zaposleni u proizvodnji električne energije nikada nisu primili svoje zarade iz budžeta RS, već uvek i isključivo iz prihoda JP EPS.

Intervju vodio: Slobodan Martinović

Pitali smo sindikalnog i političkog aktivistu, Dragoslava Ljubičića, o stanju u energetskom sistemu Srbije
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial