Blog #Argument

Na Divčibarama je, 24-25.05.2022.godine, održan drugi sastanak Međuministarske projektne grupe za stručne poslove u kordinaciji i praćenju procesa sprovođenja Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2025., pod pokroviteljstvom projekta “EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora”. Učesnici: Predstavnici državne uprave, organizacija civilnog društva, donatora, organizacija Sigme i Gope, eksperata. Sastanak je odlično organizovan kao i tok rasprave koji se vodio. Ako se analizira indikator, učešće javnosti u procesu donošenja odluka, stvoreni su preduslovi za građansku participaciju kroz Zakon o planskom sistemu, Zakon o državnoj upravi, portal E-uprava, E-konsultacije, E-papir. Kvalitet konsultativnog procesa i javnih rasprava je nedovoljan. On se ogleda u nedovoljnoj transparentnosti državnih organa u postupku sprovođenja konsultacija i javnih rasprava sa građanima. Građani nemaju poverenja u konsultativni proces, samim tim su nezainteresovani. Reforma javne uprave zahteva kontinuiran rad, ovaj sastanak je pokazao spremnost svih učesnika da se postojeći sistem reformiše i unapredi. Najveća vrednost ovog sastanka je normalna komunikacija između predstavnika državne uprave, organizacija civilnog društva, eksperata. Saradnja i normalan dijalog su preduslovi svakog sastanka, plana, reforme.

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs

smart
Drugi sastanak Međuministarske projektne grupe
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial