Blog #Argument

Počeo je sa radom portal https://ekonsultacije.gov.rs/ gde se građani mogu uključiti u kreiranje propisa, zakona kroz davanje svojih komentara. Prema Zakonu o planskom sistemu, osnova za uključivanje građana u proces donošenja odluka su konsultacije i javne rasprave. Činjenica je da građanska participacija u Srbiji ne funkcioniše, ali su kroz Zakon o planskom sistemu i Zakonu o državnoj upravi stvoreni zakonski predsulovi da ona zaživi u punom kapacitetu u budućnosti. Pozivamo građane da shodno svom vremenu, znanju koriste portal https://ekonsultacije.gov.rs/ i time doprinesu izgradnji boljeg društva.

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs

E-konsultacije
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial