Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Mandati

Mandati trebaju da pripadnu političkim partijama, reče jedan remetilački faktor na Zapadnom Balkanu. To je glavni uzrok političke korupcije koja uništava svaki politički sistem. Građanin je vlasnik mandata. Tačka. Svaki izborni zakon u svom mehanizmu treba da sadrži tu odrednicu.

Najveća pretnja za svaki politički sistem je etnička demokratija i nemanje demokratije u samim političkim partijama. Skoro da na prostoru Zapadnog Balkana nema zemlje gde ne dominiraju etničke partije. One uskraćuju svakom pojedincu pravo da budu građani. Čitav život samo Srbin, Hrvat, Bošnjak, Crnogorac, Albanac, Makedonac, itd. Totalni prekid sa životnim standardom građana, zadnjih trideset godina.

Postojeće političke partije su pojedinci, grupe koje imaju moć. Moć su novac i mediji. Postali su moćni tako što su krali iz budžeta.

One nemaju povezanost sa građanima. U kontaktu sa njima čovek ne razume šta one žele od vas. Glas, aktivizam, da budeš kontrolor, da im daš novac. Negde kada procene da imaš materijala za politiku, momentalno te počnu izbegavati.

Šira slika pokazuje da je ovo doba diskriminacije ljudi u svakom pogledu. Posao, obrazovanje, zdravstvo, uključiti se u političke partije, pokrete, glasati.

Mandati
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial