Piše: Slobodan Martinović

Plutajući etnicitet

Možda najbolja definicija etničke demokratije. Primer je izborni zakon u BiH oko koga Srbi, Hrvati i Bošnjaci ne mogu da se dogovore. Lebdi etnicitet, od koga narodi nemaju fajde. Šta imaš od grupe kojoj pripadaš?

Predlog za izmenu izbornog zakona u BiH diskriminiše ne samo pripadnike ostalih naroda, već i Srbe, Hrvate, Bošnjake. Razlog je elektorski  ili posredan izbor članova predsedništva BiH u Federaciji BiH. Tako da glas Hrvata iz Sarajeva nema isti uticaj kao Hrvata iz Mostara. Za koga da glasa Srbin iz Sarajeva ili Bošnjak iz Banja Luke.

Kada se uzme u obzir do koje mere su, u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, Srbi, Hrvati i Bošnjaci razgraničeni, novi predlog je nepotreban.

To je pitanje vladavine prava ili konsocijativne demokratije. Vladavina prava je usmerena ka pojedincu a konsocijativna demokratija ka grupi. Konsocijativna demoikratija ima manjka demokratije.

Građani u BiH osuđeni su da žive i ostvaruju svoja prava kao Srbi, Bošnjaci, Hrvati. Ne mislim da je to loše, ali ne daje nikakav rezultat. Osim što etničke poglavice profitiraju.

Da li je to jedini način?

Ja mislim da nije.

Plutajući etnicitet
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial