Piše: Slobodan Martinović

Uloga Bundestaga u Nemačkoj u vreme pandemije

Zbog dobre pravne osnove za neophodne mere, Bundestag je u sredu usvojio amandman na Zakon o zaštiti od infekcija. Amandman je takođe imao za cilj jačanje parlamentarnog učešća i prava.

Izmena Zakona o zaštiti od infekcija posebno definiše mere koje savezne države mogu doneti uredbom – ranije su bile predmet opšte klauzule. U budućnosti svaki propisi zaštitne mere moraju biti tačno opravdani i uvek su ograničeni na četiri nedelje.

Naročito tamo gde su ograničena osnovna prava, mora biti jasno u koju svrhu i tokom kog vremenskog perioda se to može dogoditi. Na ovaj način stvara se više pravne jasnoće, veću pravnu sigurnost i veću zaštitu osnovnih prava.

Zadatak parlamenta nije samo da savetuje i donosi zakone. Izabrani poslanici takođe imaju zadatak da kontrolišu delovanje vlade. Stoga je preciziramo i ojačamo učešće i prava Bundestaga. Bundestag je već imao zadatak da rezolucijom i na ograničen period utvrdi postojanje epidemije i tako stvori osnovu za naređivanje mera.

Izmena sada obavezuje saveznu vladu da redovno izveštava parlament i javnost o razvoju epidemiološke situacije. Stoga teške odluke ovog vremena postavljaju na široku demokratsku osnovu.

Činjenica je da smo se približili dostupnosti efikasne vakcine, što  je definitivno dobra vest. Nemačka će pripremiti strategiju vakcinacije kao deo izmene zakona, koja osigurava da sistemski relevantne i posebno osetljive grupe za zdravstvo i negu, a zatim i celokupno stanovništvo mogu brzo da se vakcinišu. Ali jedno je i uvek je bilo jasno: neće postojati obavezna vakcinacija za Covid19.

Uloga Bundestaga u Nemačkoj u vreme pandemije
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial