Piše: Slobodan Martinović

Demokratija

Svi oni koji nameravaju da se aktivno bave politikom trebali bi da pročitaju za početak dve knjige. Prva je „Demokratija i njeni kritičari“ od Roberta Dala, a druga  je „Demokratija šta je to“ od Đovanija Sartorija. „Politika nije delatnost na ostvarenju nekih visokih i dalekih ciljeva odnosno nekog apstraktnog opšteg dobra, već aktivnost koja radi na i sa konkretnim ljudskim i društvenim „materijalom“. Svi članovi su, uzev sve u obzir, dovoljno kvalifikovani da učestvuju u donošenju kolektivnih odluka obaveznih za asocijaciju koje značajno utiču na njihova dobra i interese. U svakom slučaju, niko nije u toj meri kvalifikovan od drugih da bi mu se poverilo donošenje kolektivnih i opšteobaveznih odluka“. (Demokratija i njeni kritičari, Robert Dal).

Slušajući političare kada pričaju o političkom sistemu primećuje se elementarno neznanje političke teorije. Vidi se da nisu pročitali nijednu knjigu o demokratiji. Mešaju babe i žabe.

Vizija o dvodomom  parlamentu gde bi u gornjem domu bilo neko „veće staraca“, otvara pitanje ko bi članove tog veća predlagao. Možda mediji, koji svesno i nesvesno guše demokratiju favorizujući pojedince kao relevantne, bez pokrića. Više oni  zastupaju političku moć nego što informišu javnost.

Nama nije potrebno “veće staraca”, nama je potrebna kvalitetna javna uprava gde je udeo političke moći ispod 30%.

Opšti cilj: Pobošljanje dobre vladavine, uključivanje građana u proces donošenja odluka u RS.

Specifični cilj (svrha) : Osposobiti  organe državne uprave, različite nivoe vlasti i građane da uspešnije upravljaju u procesima donošenja i primene javnih politika u RS.

Rezultati:

1. Povećani  kapaciteti i alati javne uprave za kvalitetno kreiranje i praćenje javnih politika u RS.

2. Usklađena kordinacija u upravljanju javnim politikama između različitih nivoa vlasti i unutar ODU.

3. Povećano  učešće javnosti u kreiranju i praćenju javnih politika u RS.

Demokratija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial