Piše: Slobodan Martinović

Predlog savetodavnog  projekta

Savetodavni projekat predstavlja izjavu savetnika o tome šta može da postigne za račun klijenta. Predlog definiše ono za šta će klijent platiti.

Predlog obezbeđuje koncizna i efikasna sredstva za prenošenje ciljeva projekta klijentu, analize smernica, obezbeđuje prikupljanje informacija na odgovarajućem nivou, obezbeđuje fiksnu referentnu tačku kada se učini da projekat izmiče  i  može se koristiti za upravljanje očekivanjima klijenta. Predlog takođe daje zajednički fokus savetodavnom timu, kada se diferenciraju zadaci i organizuje predaja projekta kada savetnik radi u timu.

On ima sledeće tri namere – a) da navede šta savetovanje namerava da postigne, b) da klijentu prenese koji resursi su potrebni da se ciljevi postignu i koliko će usluge savetnika koštati, c) da na to obaveže klijenta.

Ključni elementi savetodavnog projekta:

– Zahtevi klijenta – ovo treba da bude kratka izjava o instituciji/organizaciji, njenoj misiji, ciljevima i aktivnostima. Opis konteksta treba da služi da prenese činjenicu da savetnik razume ključno pitanje ili pitanja i da se obavezuje da će se njima baviti.

– Cilj projekta – ovo je izjava o tome šta projekat namerava da ostvari. Ovo bi se moglo posmatrati kao misija projekta, iz koje se mogu izvući konačni ciljevi.

– Ciljevi – lista detaljnih ciljeva projekta. Ciljevi treba da budu aktivni; oni su izjave o tome šta će tokom projekta da se uradi.

– Rezultati – izjave o tome šta će se desiti instituciji/organizaciji ili funkcijama i aktivnostima koje ona sprovodi.

– Vremenski plan – vremenski plan pokazuje kada će biti predati  rezultati aktivnosti i identifikuje važne usputne tačke.

– Troškovi – izjava o tome koliko će projekat koštati klijenta.

Nakon što klijent odobri predlog, može se započeti sa savetodavnom projektom.

Predlog savetodavnog projekta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial