Piše: Slobodan Martinović

Investicioni plan Vlade Republike Srbije koji je obrazložio Predsednik Srbije Aleksandar Vučić liči na početak predizborne kampanje za 2020. godinu. Prema Zakonu o planskom sistemu član 7 predlog investicionog plana priprema ministarstvo nadležno za poslove finansija, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za kordinaciju javnih politika i drugim nadležnim organima  državne uprave i službama Vlade i dostavlja ga Vladi na usvajanje za period od najmanje sedam godina.

Prema članu 31 Zakona o planskom sistemu „Dokumenti javnih politika izrađuju se u skladu sa rezultatima ex-ante analize efekata i ex-post analize efekata važećih dokumenta javnih politika i propisa u toj oblasti. Predlagači dokumenata javnih politika tokom ex-ante analize efekata javnih politika sprovode konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama i prikupljaju i obrađuju podatke, u cilju predlaganja optimalne opcije ili optimalne kombinacije razmatranih opcija“.  

Iz prezentacije predsednika Vučića može se zaključiti da je investicioni plan napravio lično on, bez konsulatacija sa bilo kim. A plate će povećati tako što će sa jednog konta prebaciti  novac na drugi. U čitavom planu mi mu građani dođemo kao igračke koje mazi, udara, lomi, krši. Pitam se odakle crpi toliku energiju da radi šta hoće, da se ne zapita da će možda zbog tih planova odgovarati pred zakonom u jednoj normalnoj državi. Da se seti da je život prolazan. Stefan Nemanja je na vrhuncu moći otišao u manastir, jer je tražio odgovore o smislu života, shvatio da vlast i materijalno to nisu. Nemanjići su dali obrazac kako se vodi država, mi smo očigledno nedostojne generacije.

„Srbija 2025. godine – Vozi Miško“
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial