Piše: Slobodan Martinović

Ako se analizira period od uvođenja višestranačkog sistema do danas u Srbiji, politička moć je iznad zakona. Rezultat svega  je korupcija, koja se stvarala na političkoj platformi zadnjih tirdeset godina.

Period devedesetih godina obeležen je građanskim ratom u bivšoj Jugoaslaviji i propadanjem društvene svojine. Mada je ekonomija tog vremena zadržala sopstvenu proizvodnju. Tada je počelo isisavanje društvene svojine u privatne džepove. Najbolji primer su komercijalisti u društvenim firmama koji otvaraju svoje privatne. Robu iz svoje društvene  firme uzimaju po povoljnim cenama, istu maržiraju i prodaju kroz svoje privatne firme. Tako su nastali prvi privatnici.

Onda je na red došla pljačkaška privatizacija. Smatrali su pojedinci da če kupovinom firmi biznis sam od sebe ići. Pored toga šti su naneli štetu ekonomji isapali su i glupi. E, onda je na red došao budžet. Kako nisu bili sposobni da naprave novac,  pojedinci u vlasti su se nakačili na budžet, javne nabavke i tendere, kako bi isisali državni kapital. Javljaju se porodične firme povezane sa ministrima, i novac se legalno kroz papire sliva na sopstvene račune.

Nemoćni radnici, građani odlaze na doboš. Policija, sudstvo u rukama svake vlasti godinama ne interveniše. Srbija je na najbrutalni najčin opljačkana od strane političara. Ovde je stvarno potrebna revolucija da bi se nešto promenillo.

Politička korupcija
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial