Prema informacijama od javnog značaja, grad Subotica je za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja građana u kulturi u 2019. godini izdvojio 52.519.300,00 dinara. Opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, sve skupa za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja građana u kulturi u 2019. godini 1.400.000,00 dinara. Pedeset puta više je grad Subotica izdvojio, ili je bio u poziciji da opredeli sredstva za kulturu u odnosu na opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Grad Subotica ima 106.000 stanovnika, dok opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš skupa 81.000 stanovnika. Da li su opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš mogle da izdvoje više sredstava za kulturu, ostaje otvoreno pitanje. U strukturi korisnika koji su dobili sredstva od grada Subotice dominiraju udruženja etničkih zajednica.

Srbija se ne samo ekononomski raslojava već i kulturno. Da li fond za kulturu na lokalu treba da zavisi od ekonomske snage lokalne zajednice, od prihoda koje ubira lokalna samouprava, ili na nacionalnom nivou treba odrediti budžet za kulturu koji bi se ravnomerno rasporedio po opštinama i gradovima u Srbiji. Ukoliko glavni parametar decentralizacije  u Srbiji budu prihodi lokalne samouprave,  kulturni programi u pojedinim delovima Srbije neće ni postojati.

Centar za istraživanje u politici Argument podržava inicijativu NKSS, 1% za kulturu, i zalaže se za decentralizaciju kulture koja bi se finansirala iz budžeta Republike Srbije.

Centar za istraživanje u politici Argument

Kultura sever, jug
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial