Ukupni budžet Republike Srbije i Grada Beograda drugi su najveći budžeti u odnosu na druge države i glavne gradove u regionu, dok je procentualno izdvajanje za kulturu Srbije i Beograda niže nego kod svih suseda – zemalja i glavnih gradova u regionu, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK) u saradnji sa Asocijacijom NKSS.

Nizak procenat izdvajanja sredstava za kulturu razlog je pokretanja inicijative za promenu politike finansiranja kulture u Srbiji, sa zahtevom da izdvajanje za kulturu u Budžetu Republike Srbije bude minimalno 1% od ukupnog godišnjeg budžeta Republike!
Molimo Vas da svojim potpisom podržite inicijativu.

Inicijativa se zalaže za uvođenje jasnih i transparentnih procedura koje bi omogućile odgovorno upravljanje i distribuciju javnih sredstava u kulturi kao i uključivanje svih aktera u kulturi u procese donošenja odluka koje se tiču upravljanja javnim budžetom i drugim javnim resursima u kulturi.

Link za potpisivanje peticije:   https://www.peticije.online/svi_za_1_-_1_za_sve

Organizacija Centar za istraživanje u politici Argument članica je Mreže Nezavsina kulturna scena Srbije.

Centar za istraživanje u politici Argument

Peticija ,,Svi za 1% – 1% za sve” – podržite kampanju ,,1% za kulturu”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial