Za predsednika opštine Nova Varoš
g.Rada Vasiljevića
Šta je sa seoskim vodovodom “Rajići”?
Po zahtevu građana sela Bistrice u vezi problema seoski vodovod “Rajići”, komunalna inspekcija sa šefom vodovoda JKP “3.septembar”, izlaskom na lice mesta, 04.09.2017. godine, Zapisnik br.355-204/2017-06, konstatovala je: “da bi se trajno rešio problem na pomenutom vodovodu potrebno je isti rekonstruisati, tako što bi se spojio vodovod “Česma” kod OŠ u Bistrici u novoizgrađeni rezervoar a da se iz tog rezervoara pumpama izbacuje voda do starog rezervoara”.
26.07.2018. godine u kancelariji predsednika opštine Nova Varoš građanima sela Bistrice je rečeno da se radi projekat rekonstrukcije vodovoda i da će sa izvođenjem građevinskih radova početi 2019. godine a nakon završetka radova pomenuti vodovod će preuzeti na upravljanje JKP “3.septembar” Nova Varoš.
Od tada do danas prema kazivanju građaana sela Bistrica koji su se obratili Centru za istraživanje u politici Argument, opština Nova Varoš nije preduzela nikakve radove na rekonstrukciji seoskog vodovoda “Rajići. Među meštanima koji koriste seoski vodovod “Rajići” ima starih, slepih, bolesnih osoba koji su uskraćeni da koriste vodovod. Što im dodatno pogoršava teške životne okolnosti.
Zahtevamo da lokalna vlast na čelu sa predsednikom opštine Nova Varoš ispoštuje dogovor sa građanima sela Bistrica o rekonstrukciji seoskog vodovoda “Rajići” i skidanju sa mreže nelegalno priključenih meštana.

Slobodan Martinović

Centar za istraživanje u politici Argument

Šta je sa seoskim vodovodom “Rajići”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial