U Beogradu je 23.10.2019. godine održan prvi sastanak radne grupe za Strategiju reforme javne uprave 2030. godine. Centar za istraživanje u politici Argument je izabran na konkursu za organizacije civlnog društva u Podgrupu za Poseban cilj 2: Izrada i kordinacija javnih politika. Pored ove podgrupe i cilja formirane su i podgrupe za upravljanje ljudskim resursima, pružanje usluga i upravljanje javnim finansijama. Veliki je izazov planirati javnu upravu u narednih deset godina. To podrazumeva definisati ključne probleme koje treba rešavati kako bi javna uprava postala participativnija, efikasnija i transparentnija. Čiji glavni cilj bi trebao da bude institucionalizacija učešća građana u procesu donošenja odluka.

Centar za istraživanje u politici Argument

Strategija reforme javne uprave 2030. godine
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial