Zdravstvo

Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Zdravstvo. Jedna država koja svojim građanima ne može da obezbedi besplatno zdravstvo i obrazovanje ne treba da postoji.

Izjava ministra Lončara, o izdavanju računa posle izlaska iz bolnice, je ponižavajuća. Kada bi se stvarno obračunao udeo građana u zdravstvo i obrazovanje država bi građanima trebala da vrati uloženi novac.

Pričaju priču, razni anlitičari, o nekom osnovnom i dopunskom paketu zdravstvenih usluga, mrska im solidarnost iz socijalizma. Današnje zdravstvo i dalje počiva na temeljima bivše socijalističke države.

Kako je moguće da lekari i deo medicinskih sestara prima platu, sa obračunatim porezima i doprinosima,  iz državnog budžđeta a rade na privatnim klinikama. Država svesno uništava državno zdravstvo, dok privatne klinike ostvaruju ekstraprofit.

U ambijentu gde lekari i sestre tezgare gubi se znanje. Nema kliničke medicine, pravih vizita, lekari i sestre rade u rutini koja je otaljavanje posla. Istraživanja u medicini kod nas i ne postoje. Mladi lekari i sestre nemaju od koga da nauče posao.

Državne farmaceutske ustanove sa apotekama su privatizovane. Na redu je i Apotekarska ustanova Beograd. Sve ono u šta se ulagalo, objekti i ljudski resursi, je na prodaju.

Jedna država i društvo kada uskrati građanima pravo na zdravstvo i obrazovanje postaje tamnica gde vlada nejednakost.

Blog #Argument

Opšti cilj: Doprineti objektivnom i nepristrasnom  izveštavanju građana i rešavanju javnih problema.

Specifični cilj: Razvijen Blog #ARGUMENT na sajtu www.bitovik.org.rs/blog/, zasnovan na informisanju građana, definisanju društvenih problema, činjenicama, podacima, građanima pruža razumljiv sadržaj u rešavanju javnih problema.

Rezultat: Održiv Blog #ARGUMENT na sajtu www.bitovik.org.rs/blog/, zasnovan na informisanju građana, definisanju društvenih problema, činjenicama, podacima, građanima pruža razumljiv sadržaj u rešavanju javnih problema.

Aktivnost: uključuje istraživanje, sakupljanje podataka, analizu, promišljanje, sposobnost da se napadne politički problem u raspoloživom vremenu u konkretne svrhe.

Uobičajeni stil: Primena formalne metodologije na politički relevantna pitanja; predviđanje posledica.

Modalitet: evaluacija

Metod: Sinteza informacija kako bi se iz njih izvukle političke alternative .

Predmet analize: Orijentisan ka pitanju ili problemu.

Prikupljanje podataka: Istraživanja ograničenog raspona i usmerene na konkretno pitanje.

Zdravstvo
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial