Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Potpis OSI

I pored Zakona o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom, u životu, zakon se ne primenjuje. Banke će kazati, imamo mi našu politiku.

Kada osoba sa invaliditetom, koja zbog inavliditeta, nije u stanju da potpiše dokument, biva odbijena od banaka, državne uprave i lokalne samouprave, javnih beležnika, itd.

Brojni su primeri. Pravosnažnom presudom Višeg suda u Novom Sadu, donetom u strateškoj parnici, koju je pokrenuo Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, utvrđeno je da je javni beležnik prekršio zakon i diskriminisao osobu sa invaliditetom tako što joj nije dozvolio da overi izjavu faksimilom izrađenim u skladu sa propisima.

Ne postoji protokol za osobe sa invaliditetom koji bi bio usklađen sa Zakonom o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Kao pomagač osobe sa invaliditetom, pogađa me kao čoveka što u ostvarivanju svojih prava osobu sa invaliditetom i pomagača proglase za slučaj. I stalno se nešto dokazuje, počev od dijagnoze, raznih rešenja, itd.

Imam osećaj da pojedinci preziru osobe sa invaliditetom. A da su projekti namenjeni osobama sa invaliditetom licemerni.

Centar za istraživanje u politici Argument

Potpis OSI
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial