Argument istražuje koje odgovore daje SPD Nemačke na svet koji se menja.

„Socijaldemokratski odgovori na svet koji se menja“

“Međunarodni poredak se menja. Zato moramo svoju spoljnu i bezbednosnu politiku prilagoditi novim uslovima i suočiti se sa novim izazovima. Globalne krize su previše složene da bi jedna država mogla sama da ih reši. To se može uraditi samo zajedno i u saradnji sa drugim zemljama.

Naš cilj je jačanje i dalji razvoj međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima. Na osnovu naše internacionalističke tradicije, želimo da pronađemo rešenja za globalne izazove sa jakom Evropom u partnerstvu sa drugim državama i regionima. Naša spoljna i bezbednosna politika obezbeđuje da ljudi mogu da žive u bezbednosti, miru i prosperitetu.

Kao stranka, možemo da otvorimo put za to. Koristićemo regionalne i globalne mreže naše socijaldemokratske partijske porodice. Uz podršku progresivnih organizacija i u dijalogu sa našim sestrinskim partijama i sindikalnim pokretom, želimo da razvijemo zajedničke inicijative kako bismo svet učinili mirnijim, pravednijim, feminističkim i sigurnijim u budućnost”.

Zaključak komisija za međunarodnu politiku: „Socijaldemokratski odgovori na svet koji se menja“

Centar za istraživanje u politici Argument

Argument istražuje
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial