Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Migranti

Posle dve pucnjave između migranata, Makova sedmica i Horgoš, šta je sledeće. Da zauzmu Suboticu. Ne bi me iznenadilo.

Kada su dolazile izbeglice iz Sirije videlo se da su to porodice koje beže od rata. Ovo sada nije to. Liči na međunarodnu trgovinu ljudima, kriminal, nomade u prolazu sa naoružanjem.

Otkud migrantima naoružanje? Šta rade bezbednosne službe u Srbiji. Tamo gde država treba da štiti građane i teritoriju ona se ponaša kao u latinoamaričkim serijama.

Kako se štiti granica i koje štiti?

Živimo u zajednici gde institucije ili su korumpirane ili nisu nadležne ili su nesposbne ili ne žele da rade svoj posao.

To sve vodi uništenju i države i društva.

Nemoć pojedinca u ostvarivanju svojih prava u zajednici danas je ekstremna.

Centar za istraživanje u politici Argument

Migranti
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial