Tako govoro jedan gradonačelnik.

Živimo u teškim vremenima – naglašava Tobias Schick, SPD Nemačka, gradonačelnik Kotbusa u svom govoru na konvenciji #debate. On želi četiri stvari za budućnost. Jasna komunikacija: Građani treba da bolje razumeju političke projekte: Šta oni znače za njihov svakodnevni život? Političari moraju preciznije formulisati svoj jezik kako bi komunikacija među sobom uspela. Više pravičnosti: Moramo da shvatimo ljude ozbiljno i prepoznamo šta su uradili. Integrisanje identiteta: Moramo da integrišemo ljude sa drugim identitetima – kroz generacije. Poboljšajte svakodnevni život: Strukturna promena mora da se doživi u svakodnevnom životu građana. Ne samo da moramo ozbiljno da shvatimo njihov svakodnevni život, već ga moramo poboljšati.

Tako govori jedan gradonačelnik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial