Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Lični podaci

Danas sam otišao u ambulantu u Subotici da se pregledam. Na šalteru su mi kazali da je zdravstvena knjižica poništena. Otišao sam da proverim u Republički fond za zdravstveno osiguranje, filijala Subotica. Ja sam osiguran preko supruge koja je invalidski penzioner. Razlog, po njima, zato što sam u periodu od 22.09.2021-31.12.2021. godine bio angažovan od strane Inicijative mladih za ljudska prava Beograd, prijavljen i isplaćen preko agencije Autorski biro Beograd.

Ja sam sa Inicijativom mladih za ljudska prava Beograd napravio Ugovor o delu, preko koga sam i isplaćen. Otkud u čitavoj priči agencija Autorski biro Beograd. Proverio sam u PIO fondu, filijala Subotica, uplata doprinosa za navedeni vremenski period nije izvršena od strane agencije Autorski biro Beograd kao i storniranje prijave. U prijavi stoji dokaz, Ugovor o obavljanju poslova. Ja nisam nikakav Ugovor potpisao sa agencijom Autorski biro Beograd, već sa Inicijativom mladih za ljudska prava Beograd.

Zaključujem da je Inicijativa mladih za ljudska prava Beograd, zloupotrebila moje lične podatke da bi podizala honorare na moje ime preko agencije Autorski biro Beograd.

Sve je na kraju neka prevara. Država ne vodi računa o svojim prihodima, agencije uzimaju svoje provizije, organizacije honorare a korisnik se zloupotrebi.

Uložio sam prigovor Povereniku od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti, ako je kakve fajde.

Centar za istraživanje u politici Argument

Lični podaci
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial