Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Narativ

Nacionalisti nam ne dopuštaju da izađemo iz Jugoslavije”, napisa Miljenko Jergović. Ne bih se složio sa ovom rečenicom. Jugoslavija je bila najbliža idealu zajednice koja je ljudima, na ovim prostorima, pružala normalan život.

Ja bih rekao da smo na generacijskoj svesti podbacili, nismo imali osećaj za prostor, vreme, komunikaciju, sadašnji trenutak, prolaznost života. Podelili smo se na plemena koja se do dana današnjeg sukobljavaju po svim osnovama.

Odgovornost kolektiviteta za licemerstvo, sitan interes u razaranju Jugoslavije je ogromna.

Mi smo generacije koje neguju primitivni narativ i kao takve nismo u stanju izgraditi održivu zajednicu. Kraljevina Jugoslavija i SFRJ, Kralj Aleksandar i Jospi Broz Tito, su najveća dostignuća ljudi na ovim prostorima koja su mogli dosegnuti.

Ove “banana države” koje danas imamo ne liče ni na šta. To su vazalne države, zatvori gde se ljudima uskraćuju sva prava koja čine jedan normalan život.

Centar za istraživanje u politici Argument

Narativ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial