Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

ReLOaD2 konkurs

Javni poziv, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), pokazao je višak birokratije, kroz nepotrebnu  dokumentaciju, a manjak relevantnosti problema, participativnosti, inkluzivnosti aplikanata. Ukupan broj obrazaca, za popuniti, 12.

Metodologija konkursa nije vodila računa o životnoj sredini i digitalizaciji. Slanje projektne dokumentacije bilo je poštom, lično i u USB formatu. Kao da mejl ne postoji. U slučaju da je aplikant zaboravio dokument, USB, dobio bi obaveštenje da je diskvalifikovan. Diskvalifikacija je pojam koji se vezuje za prekršaj, a ne za projektni konkurs.

Procedura je potrebna ali administrativna evaluacija bi trebala ostaviti vremena aplikantu da dostavi dokumentaciju koja nedostaje.

I na kraju dolazimo do kapaciteta. Kada neko u civilnom društvu želi da vas uvredi on kaže da nemaš kapacitet. Šta je kapacitet u civilnom društvu? Po meni, to je sposobnost pozitivne promene u zajednici. Ako organizacija ima dvadeset zaposlenih ne znači, po automatizmu, da pravi pozitivne promene u društvu. Možda jedna građanska inicijativa više radi u opštem interesu, nego organizacija koja ima zaposlene i redovan promet, priliv novca.

Indikator zvani pozitivna promena, u društvu, je u drugom planu.

ReLOaD2 konkurs
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial