Blog #Argument

Razmišljanje o humanitarnoj krizi od deteta – u Srbiji, i širom sveta!

Kao i u svim nasilnim sukobima širom sveta, rat u Ukrajini je pre svega rat na račun ukrajinske dece. Rat u Ukrajini nas podseća šta je globalni fenomen: deca čine polovinu svih ratnih izbeglica širom sveta. 40% svih ukrajinskih izbeglica su deca mlađa od 14 godina. Naročito kada beže, deca su izuzetno ranjiva i izložena velikom riziku od nasilja i eksploatacije. Skoro trećina žrtava trgovine ljudima širom sveta su deca. Iz tog razloga, humanitarna pomoć mora da razmišlja o krizi iz ugla deteta – i da uskladi svoje procedure i zaštitne mere u skladu sa tim: od lokalnih ka globalnim i umreženo između ministarstava.

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs

Razmišljanje o humanitarnoj krizi od deteta – u Srbiji, i širom sveta!
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial