Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Ljudski život

Šta je ljudski život. Odluči jedan čovek da napadne jednu zemlju, raseli trećinu naroda, i uslovi da se gas i nafta plaćaju u rubljima. Uvek se pitam, kako su jednom čoveku lojalni ljudi koji opslužuju taj represivni sistem. Kako je izopštio preko 100 miliona Rusa iz procesa donošenja odluka.

Na drugoj strani se debatuje o energetskoj krizi, javnim politikama, odigravaju se sportska takmičenja, ljudi putuju. Gledajući slike iz Ukrajine, čovek osvesti i mogućnost da se takav egzodus i razarnje može desiti svugde u svetu pa i kod nas. I onda se pitaš šta je ljudski život.

U ovakvim sukobima nema mesta za kalkulisanje, nemešanje, ljudski život je merilo svake politike.

Grozim se domaćih  tumača politike koji kažu da je u Ukrajini rat Nato i Rusije. I time opravdavaju agresiju Rusije na Ukrajinu, neutralno na strani Rusije.

Pitam se kako spava jedan čovek koji odlučuje o sudbini miliona ljudi i još preti nuklearnim ratom.

Očekujem da sami bog reaguje.

Ljudski život
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial