Piše: Slobodan Martinović

Rudarenje u Srbiji

Čitava priča oko Rio Tinta osvestila je, pored zaštite životne sredine, koje sve rudno bogatstvo kao država imamo. Nismo imali nikakave informacije kako se upravlja rudnim bogatstvom Srbije. Velika većina građana nije upoznata sa  Zakonom o rudarstvu. Nismo znali šta znače osnovna a šta primenjena geološka istraživanja. Šta je rudna renta i kako se obračunava. Nismo znali da rudarstvo u Srbiji kontrolišu samo tri rudarska inspektora. Sve smo to saznali od ekoloških aktivista, advokata Sretena Đorđevića.

Izostalo je stručno mišljenje rudarskih i geoloških inženjera, o mineralnom depozitu Srbije, kako sa njim upravljati. Jedan akademik, rudarski inženjer, nije znao ili nije hteo da odgovori na pitanje o Rio Tintu.

Prosto je neshvatljivo da nema nikakve kontrole koliko se eksploatišu mineralne sirovine u Srbiji. To isto kao da  u trezorima ne bi znali koliko ima zlatnih poluga.

Član 22 Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara:

Osnovica naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina je:

1) prihod koji obveznik naknade ostvaruje od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina, određen na osnovu prihoda ostvarenog od prodaje neprerađene mineralne sirovine ili prihoda ostvarenog od prodaje tehnološki prerađene mineralne sirovine;

2) neto prihod koji predstavlja prihod od prodaje krajnjeg proizvoda umanjen za troškove topljenja, rafinacije, transporta, pretovara, osiguranja i prodaje. Neto prihod se ne može umanjivati po osnovu amortizacije, troškova kapitala ili poreskih olakšica;

Iz člana zakona se može zaključiti da se rudna renta dogovara u četiri oka. Tu počinje korupcija.

Kako uskladiti ekonomski razvoj, rudarstvo i zaštitu životne sredine, pitanje na koje trenutno u Srbiji ne postoji odgovor. Nema ko da ga da.

Rudarenje u Srbiji
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial