Piše: Slobodan Martinović

Fakultet za civilno društvo

Kada provedete dvadeset godina u civilnom društvu, dođete do zaključka da je državi, koja se zalaže za demokratiju i vladavinu prava, preko potreban Fakultet za civilno društvo. Zašto? Znanje koje se steklo u civilnom društvu ne može se steći ni na jednom fakultetu društvenih nauka u Srbiji. Počev od defnisanja društvenih problema, kreiranja javnih politika, projektnog planiranja, građanske participacije.

Takav fakultet je potreban građanima, zaposlenim u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi i donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou, kako bi bolje sagledali odnos vlast građanin u ekosistemu.

Koncept održive države nalaže zakonski softver, edukovanog službenika u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, digitalizaciju javnih usluga, konsultacije i javne rasprave sa građanima u kreiranju javnih politika i opšteg interesa.

Najkvalitetnija analitika društva dolazi iz polja civilnog društva. To država treba da zna i da poštuje ljude koji su svoj život posvetili stvaranju bolje zajednice. Reforma javne uprave se najbolje može sprovesti kroz učešće građana u procesu donošenja odluka.

Možda je ovo sve daleko u odnosu na stvarnost u kojoj živimo ali je tačno i istinito.

Fakultet za civilno društvo
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial