Piše: Slobodan Martinović

Reforma lokalne samouprave

Predlog Nacrta programa i akcionog plana za reformu lokalne samouprave za period 2021-2023. godine, veoma je skromno uključio građane u proces donošenja odluka. Postavlja se pitanje, zašto doneti Zakon o planskom sistemu i Uredba sa metodologijom, se ne primenjuju u punom kapacitetu. Zašto se Zakon o lokalnoj samoupravi ne usklađuje sa Zakonom o planskom sistemu i Uredbom? Oni institucionalizuju građansku participaciju u lokalnoj zajednici.

Zakon o planskom sistemu i Uredba su softver za uključivanje građana u proces donošenja odluka. Mnogi zakoni trebaju da se usklade sa njima zbog učešća javnosti u procesu donošenja odluka. Počev od izrade propisa, akcionih planova, strategija, ostalih javnih dokumenata i planova.

Ovako se vrtimo u začaranom zagovaračkom procesu, gde ni državna uprava i lokalna samouprava, civilno društvo, ne primenjuju Zakon o planskom sistemu i Uredbu. Čak je i Republički sekretarijat za javne politike zadužen za implementaciju ali bez ikakog efekta u praksi.

Prvi stepenik uključivanja građana u proces donošenja odluka je mesna zajednica. Izbor za članove Saveta mesne zajednice vrši se po Zakonu o lokalnim izborima, što je neprihvatljivo. Procedura je komplikovana i onemogućuje pojedinca da se kandiduje za Savet mesne zajednice.

Pravilo, pojedinac kada skupi 30 potpisa u svojoj ulici, može se kandidovati za Savet mesne zajednice bez odlaska kod notara, uz proveru potpisa u lokalnoj samoupravi.

Reforma lokalne samouprave
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial