Piše: Slobodan Martinović

Naporan rad demokratije

Ovog meseca naglašavam ono što je potrebno za jačanje demokratije. To je učešće građana u procesu donošenja odluka, isplata  zarada za život, digitalizacija u službi pojedinca, vidljivost osoba sa invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih  u medijima.

Šta je moguće u demokratiji? Nebo je granica – ako je čisto. Višestruke  krize 2020. godine jasno su ukazale na potrebu da se osigura da svi mogu učestvovati u procesu donošenja odluka. Ono što je jasno u svakom sektoru je da su stari priručnici za rešavanje izazova ove zemlje nedovoljni, od civilnog društva  do korporativne Srbije  do vlade. Potrebno je da pružimo podršku institucijama, organizacijama  koje štite glasačka prava i drugim demokratskim strukturama koje grade koalicije u marginalizovanim zajednicama.

U svetu koji je postao digitalni, uspeh demokratije sve više zavisi od tehnologije koja je pokreće. Potrebna je pomoć tehnologa od javnog interesa koji daju prednost opštem dobru nad profitom.

Radnicima treba mnogo više od jednokratnih stimulativnih isplata da bi sastavili kraj s krajem.

Postoji nedovoljna zastupljenost  osoba sa invaliditetom i dugotrajno nezaposlenih u medijima.

Naporan rad demokratije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial