Piše: Slobodan Martinović

Bitcoin

Palma pita u skupštini ministra finansija šta je bitcoin. Mnogi od pitanja napraviše sprdnju na račun Palme, ali je on postavio pravo pitanje. Možda se Palma ne razume u Betovena ali u novac se sigurno razume. Za to je i postavio pitanje.

Mnoge su nepoznanice za obične građane, pa čak i za državu i privredu, kada su u pitanju kriptovalute. Treba kazati da bitcoin nije jedini digitalni novac. U osnovi kriptovaluta su tri stuba. Prvi je network i služi za prikupljanje sredstava. Drugi je block chain tehnologija i služi za uplatu sredstava. Treći je oplodnja uloženog novca. Kriptovalute služe za ubiranje dividende na investiciju i uloženi novac, kao i za sredstvo plaćanja.

One su van zvaničnog finansijskog sistema država. U suštini to je multilevel sistem za prikupljanje sresdtava i zaradu kroz dividendu  na investiciju i uloženi novac, koristeći internet kao alat. U šta se ulaže uloženi novac i koja je dobit,  to je dobro čuvana tajna.

Rizik za uloženi novac, građani, kompanije, države snose sami. Znači, moraju biti spremni da ga izgube. To svako treba dobro da razmisli kada ulaže sredstva u digitalni novac.

Bitcoin
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial