Piše: Slobodan Martinović

Bruto nacionalna sreća

Bruto nacionalna sreća je koncept koji je nastao 1972. godine u Butanu kao ideja tadašnjeg butanskog kralja. Butan je tada još bio zatvorena zemlja na padinama Himalaja. Ideja predstavlja protivtežu bruto nacionalnom proizvodu kao indikatoru razvoja koji ukazuje samo na ekonomsku komponentu razvoja. Bruto nacionalna sreća je koncept i potencijalni indikator u okviru koga se vrše istraživanja kvalitativnog tipa u vidu upitnika.

Određene su četiri osnovne komponente bruto nacionalne sreće: kulturna dimenzija, ravnopravan ekonomski razvoj, dobro upravljanje, zaštita životne sredine.

I devet oblasti istraživanja relevantnih za sreću stanovništva: psihološko blagostanje, zdravlje, upotreba vremena i sklad, obrazovanje, kulturna raznolikost, dobro upravljanje, život u zajednici, ekologija, životni standard.

Butan je 2008. godine prešao iz apsolutne u ustavnu monarhiju i održao prve izbore za nacionalnu skupštinu Butana.

Vlada preduzima mere za očuvanje nacionalne kulture, tradicije, identiteta i prirode kroz koncept Bruto nacionalna sreća.

Da li se mi prepoznajemo kao društvo u ovom konceptu. Ne. Naš koncept je jedan čovek, jedna partija, jedna interesna grupa, jedna gomila koja sve to podržava. I sve to pod okriljem demokratije. Nije do demokratije, do nas je i našeg odnosa prema zajednici u kojoj živimo.

Naša ekonomija je ekonomija “zujanja”, loših navika  i dokolice. Na tome država ubira najveći porez. Zato i neće da zatvori kafiće, restorane, teretane, kladionice, tržne centre. To je realan priliv koji puni državnu kasu.

Šta bi bila sreća u Srbiji?

Bruto nacionalna sreća
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial