Piše: Slobodan Martinović

Javno-privatno partnerstvo

Grad Subotica doneo je odluku da Apotekarsku ustanovu Subotica izda u zakup kroz formu javno- privatnog partnerstva.

Postupak davanja u zakup javne imovine trebao je  da udovolji specifičnim ciljevima, kao što su osiguranje preuzimanja zaposlenih, obaveza najboljeg ponuđača da i dalje obavlja farmaceutsku delatnost, itd. Ispravna  metodologija koja je trebalo da bude primenjena u ovom slučaju bi bio poziv za podnošenje ponuda za javno-privatno partnerstvo u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. To znači da postupak izbora zakupca (privatnog partnera) treba da se vodi u postupku predviđenom Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kao i Zakonom o javnim nabavkama.

Prema saopštenu privatnog lanca apoteka Dr. Max,  u praksi su “diskriminatorski uslovi koje ispunjava samo jedan ponuđač”. “U suštini, postojao je samo jedan lanac koji je ispunio sve kriterijume, pa će biti samo jedan ponuđač za zakup. Ne verujemo da je ograničavanje učesnika na jednog ponuđača u interesu građana Subotice, naročito ako su iz procesa tendera isključeni finansijski najjači ponuđači, poput nas samih. Da li komisija Apotekarske ustanove Subotica zaista veruje da će dobiti najpovoljniju ponudu za građane Subotice ograničavanjem učesnika na jednog ponuđača?”, pitaju se u Dr. Max-u.

Ovo je još jedna u nizu klasičnih nameštaljki tendera, koja pokazuje čemu služe lokalne samouprave.  Za korupciju i bogaćenje pojedinaca na račun opšteg interesa.

Posle smene ove vlasti treba uvesti moratorijum na rad lokalne samouprave, dok se ista ne dovede u red, a pojedinci ne kazne za pljačku.

Javno-privatno partnerstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial